Udtrapning i praksis

Udtrapning kræver forberedelse. Så snart du har besluttet dig for at udtrappe, er der to ting, du bør gøre først:

1. Tal med din læge

Det er vigtigt, at du og din læge samarbejder, da din læge skal udskrive medicinen, og al erfaring viser, at et godt samarbejde mellem lægen og brugeren giver de bedste forløb.

2. Sørg for at have støtte

Støtten kan komme fra din ægtefælle, partner, familie eller en nær ven. En forstående læge kan også yde støtte og rådgive.

Derudover kan vi i MedicinRådgivningen tilbyde dig støttende samtaler og vejledning i medicinudtrapning Du kan også finde fællesskab med ligesindede hos os. Vores telefonrådgivning er også åben for pårørende og sundhedspersonale.

 Gode råd til udtrapning

 • Stop aldrig brat med din medicin
 • Udtrap med max. 10 % ad gangen af din nuværende dosis (ikke din oprindelige startdosis). Nogle mennesker kan sagtens klare 10 %, mens andre må helt ned på 1-2 % ad gangen
 • Forsøg altid at udtrappe med det lægemiddel du bruger nu
 • Udtrap det lægemiddel først, som du selv mistænker for at give dig flest uhensigtsmæssige bivirkninger
 • Udtrapningshastigheden er individuel – hjernen skal dog i mange tilfælde bruge 4-6 uger på at restituere ovenpå en dosisreduktion
 • Hvis symptomerne bliver voldsomme, kan du i første omgang prøve at ride stormen af og blive stående på den dosis, du er på
 • Hvis symptomerne bliver for voldsomme, kan du i nogle tilfælde opnå stabilitet ved at gå tilbage til den dosis, hvor du senest oplevede ro. Der er dog ingen garanti for bedring ved dosisøgning
 • Der skal være plads til dosis- og intervalændringer i en udtrapningsplan. Mange vil få brug for, at dosisreduktionerne minimeres på de sidste trin i udtrapningsplanen, fordi følsomheden for dosisreduktioner stiger
 • Nogle ganske få vil opleve bedring straks efter ophør med medicinen
 • Andre vil begynde at opleve lidt bedring 6-8 uger efter ophør med medicinen. De vil gennem nogle måneder opleve, at symptomerne mildnes og ændrer karakter
 • Og andre igen vil kun opleve meget lidt bedring, som månederne går. Hos nogle trækker det ud over flere år, inden symptomerne er faldet til ro, og hjernen igen har fået det godt
 • Vent med at udtrappe næste præparat, indtil størstedelen af abstinenserne har lagt sig. Ofte vil det være 4-6 mdr

Hvilken medicin kan deles?

 • Alm tabletter med og uden delekærv må deles
 • Depot- og enterotabletter må kun deles, hvis der er en delekærv
 • Depot- og enterokapsler må gerne åbnes, hvis de kan, men indholdet må ikke tygges eller knuses

Hvis du er i tvivl, om din medicin kan deles, så spørg på apoteket eller tjek min.medicin.dk.
I enkelte tilfælde kan en udtrapning ikke lade sig gøre med den medicin, du får, fordi det ikke er muligt at dele tabletten eller at få mindre af indholdet i en kapsel. Derfor kan du blive nødt til at skifte til medicin, der har samme virkning, men som findes i små styrker. Her skal du have hjælp fra din læge.

 

Typisk udtrapningsforløb

 • Dosis reduceres med max 10 % af din nuværende dosis
 • Afhængig af medicintype kan du forvente symptomer/reaktioner efter 1-10 dage. Nogle bliver meget syge og må holde sengen, mens andre kan passe job og fritidsinteresser, men de skal passe på sig selv
 • Symptomerne varer typisk 4-10 dage, men kan vare længere
 • Derefter oplever mange bedring i symptomerne. Du vil mærke en eller flere timers ro og fred for symptomerne, også kaldet vinduer, hvor du har det tåleligt eller endda føler dig helt som dig selv igen. Herefter kan symptomerne vende tilbage som en bølge, der ruller ind over dig
 • Du skal minimum have mærket bedring i 5-7 dage, inden du fortsætter med næste trin i udtrapningen
 • Nogle kommer dog aldrig videre end til at have det tåleligt. Du kan derfor med fordel vente 6-8 uger inden næste dosisreduktion for at afvente mere stabilitet og ro. Dog anbefaler vi, at du max venter 8 uger, når du udtrapper sove- eller beroligende medicin pga risikoen for toleranceudvikling
 • Hvis ikke du oplever de føromtalte vinduer, så er det også meget normalt, og er ikke et tegn på, at helingsprocessen skrider langsommere frem. Det kan være nødvendigt at blive stående på den samme dosis igennem længere tid. Eller du kan prøve at nøjes med at fjerne en meget lille dosis ved næste dosisreduktion for at undgå for meget ustabilitet

Medicinudtrapning

 • Stop aldrig brat med din medicin
 • Udtrap med max. 10 % ad gangen af din nuværende dosis (ikke din oprindelige startdosis). Nogle mennesker kan sagtens klare 10 %, mens andre må helt ned på 1-2 % ad gangen
 • Forsøg altid at udtrappe med det lægemiddel du bruger nu
 • Udtrap det lægemiddel først, som du selv mistænker for at give dig flest uhensigtsmæssige bivirkninger
 • Udtrapningshastigheden er individuel – hjernen skal dog i mange tilfælde bruge 4-6 uger på at restituere ovenpå en dosisreduktion
 • Hvis symptomerne bliver voldsomme, kan du i første omgang prøve at ride stormen af og blive stående på den dosis, du er på
 • Hvis symptomerne bliver for voldsomme, kan du i nogle tilfælde opnå stabilitet ved at gå tilbage til den dosis, hvor du senest oplevede ro. Der er dog ingen garanti for bedring ved dosisøgning
 • Der skal være plads til dosis- og intervalændringer i en udtrapningsplan. Mange vil få brug for, at dosisreduktionerne minimeres på de sidste trin i udtrapningsplanen, fordi følsomheden for dosisreduktioner stiger
 • Nogle ganske få vil opleve bedring straks efter ophør med medicinen
 • Andre vil begynde at opleve lidt bedring 6-8 uger efter ophør med medicinen. De vil gennem nogle måneder opleve, at symptomerne mildnes og ændrer karakter
 • Og andre igen vil kun opleve meget lidt bedring, som månederne går. Hos nogle trækker det ud over flere år, inden symptomerne er faldet til ro, og hjernen igen har fået det godt
 • Vent med at udtrappe næste præparat, indtil størstedelen af abstinenserne har lagt sig. Ofte vil det være 4-6 mdr.

Hvilken medicin kan deles?

 • Alm tabletter med og uden delekærv må deles
 • Depot- og enterotabletter må kun deles, hvis der er en delekærv
 • Depot- og enterokapsler må gerne åbnes, hvis de kan, men indholdet må ikke tygges eller knuses

Hvis du er i tvivl, om din medicin kan deles, så spørg på apoteket eller tjek min.medicin.dk.
I enkelte tilfælde kan en udtrapning ikke lade sig gøre med den medicin, du får, fordi det ikke er muligt at dele tabletten eller at få mindre af indholdet i en kapsel. Derfor kan du blive nødt til at skifte til medicin, der har samme virkning, men som findes i små styrker. Her skal du have hjælp fra din læge.

 •  

Typisk udtrapningsforløb

 • Dosis reduceres med max 10 % af din nuværende dosis
 • Afhængig af medicintype kan du forvente symptomer/reaktioner efter 1-10 dage. Nogle bliver meget syge og må holde sengen, mens andre kan passe job og fritidsinteresser, men de skal passe på sig selv
 • Symptomerne varer typisk 4-10 dage, men kan vare længere
 • Derefter oplever mange bedring i symptomerne. Du vil mærke en eller flere timers ro og fred for symptomerne, også kaldet vinduer, hvor du har det tåleligt eller endda føler dig helt som dig selv igen. Herefter kan symptomerne vende tilbage som en bølge, der ruller ind over dig
 • Du skal minimum have mærket bedring i 5-7 dage, inden du fortsætter med næste trin i udtrapningen
 • Nogle kommer dog aldrig videre end til at have det tåleligt. Du kan derfor med fordel vente 6-8 uger inden næste dosisreduktion for at afvente mere stabilitet og ro. Dog anbefaler vi, at du max venter 8 uger, når du udtrapper sove- eller beroligende medicin pga risikoen for toleranceudvikling
 • Hvis ikke du oplever de føromtalte vinduer, så er det også meget normalt, og er ikke et tegn på, at helingsprocessen skrider langsommere frem. Det kan være nødvendigt at blive stående på den samme dosis igennem længere tid. Eller du kan prøve at nøjes med at fjerne en meget lille dosis ved næste dosisreduktion for at undgå for meget ustabilitet

Udtrapning – sådan gør du

Nedenfor har vi beskrevet udtrapning på flere forskellige måder. Du kan vælge at se en video om de forskellige metoder eller læse en udførlig beskrivelse.

Se videoer om udtrapning

YouTube

Når du afspiller denne video, accepterer du YouTube's privatlivspolitik.
Læs mere

Afspil video

YouTube

Når du afspiller denne video, accepterer du YouTube's privatlivspolitik.
Læs mere

Afspil video

YouTube

Når du afspiller denne video, accepterer du YouTube's privatlivspolitik.
Læs mere

Afspil video

YouTube

Når du afspiller denne video, accepterer du YouTube's privatlivspolitik.
Læs mere

Afspil video

YouTube

Når du afspiller denne video, accepterer du YouTube's privatlivspolitik.
Læs mere

Afspil video

Læs om udtrapning

Når din medicin ikke fås i den dosisstørrelse, som du har behov for, findes der flere muligheder for at dele den, så du kan trappe ned i de doser, du ønsker.

Til målebåndsmetoden skal du bruge et målebånd eller en lineal

 • Du får fx 20 mg Cipralex og vil udtrappe med 10 % ved første dosisreduktion
 • Du knuser din pille eller åbner din kapsel og hælder indholdet forsigtigt ud på et rent bord, hvor der ligger et målebånd
 • Du måler fx 3 cm op Sørg for at stregen med pulveret er ens i tykkelsen hele vejen
 • Så fjerner du 3 mm af medicinen fx med en lille urtekniv og smider ud
 • Det resterende pulver kan du vælge at putte tilbage i kapslen og lukke den eller du kan tage pulveret sammen med et glas vand
 • Det kan være svært at få pulveret op i munden uden at for meget går til spilde. Du vil formentlig være nødt til at fugte en finger og få det hele op på den måde
 • Hvis ikke det gav dig nogle symptomer, kan du prøve at fjerne yderligere 3 mm af medicinen = 6 mm af medicinen i alt, når du laver næste dosisreduktion 3-6 uger senere
 • Hvis 3 mm er for stor en dosisreduktion ad gangen, så forsøg fx med 2 mm i stedet
 • Når du nærmer dig afslutningen på din udtrapning, skal du måske nøjes med at fjerne ½-1 mm ved hver dosisreduktion for at undgå alt for svære udtrapnings- og ophørssymptomer

Husk, der skal altid være plads til dosis- og intervalændringer undervejs i et udtrapningsforløb.

Hvis ikke du selv kan overskue processen, hjælper vi gerne med svar på dine spørgsmål eller med en udtrapningsplan.

Der gælder specielle regler for depotmedicin.

Når din medicin ikke fås i den dosisstørrelse, som du har behov for, findes
der flere muligheder for at dele den, så du kan trappe ned i de doser, du
ønsker.
 

Hvis du får en ganske almindelig tablet, kan du dele den med en pilledeler, som kan købes på apoteket til ca 40,-

 • Deling med en pilledeler er beregnet til dig, som ikke har lyst til at benytte dig af fx væskemetoden, hvor det er muligt at reducere med meget små doser
 • Du skal dog være opmærksom på, at det kan være svært at dele en tablet med en pilledeler i meget små doser, som ofte er nødvendigt især i slutningen af en udtrapning
 • Tabletten må gerne deles selvom der ikke er en delekærv og den må også gerne deles i flere stykker. Den kan deles i både 1/2, 1/4 og i mange tilfælde også i 1/8 og 1/16
 • Du får fx 3 x 15 mg Oxapax og vil udtrappe 10 % ved første dosisreduktion
 • Det kan være svært at ramme præcist, men du kan vælge at dele den ene tablet i 4, fjerne den ene 1/4 og indtage 3/4. De næste to tabletter skal du indtage hele Så har reduceret med godt 8 % i første dosisreduktion
 • Hvis ikke det gav dig nogle symptomer, kan du prøve at fjerne 1/4 mere fra den ene tablet, når du laver næste dosisreduktion 3-6 uger senere
 • Hvis en 1/4 tablet er for stor en dosisreduktion, så forsøg med en 1/8 tablet i stedet
 • Når du nærmer dig afslutningen på din udtrapning, skal du måske nøjes med at fjerne 1/16 ved hver dosisreduktion for at undgå alt for svære udtrapnings- og ophørssymptomer
 • Du vil formentlig opdage, at der efter deling ligger en masse smulder på bordet eller i pilledeleren. Og mange er bange for ikke at få det hele med og dermed trappe mere ned end ønsket
 • En løsning på det kan være at dele al medicinen til hele dagen på én gang og så tage smulderet der, hvor du føler behov for lidt ekstra

Husk, der skal altid være plads til dosis- og intervalændringer undervejs i et udtrapningsforløb.

Hvis ikke du selv kan overskue processen, hjælper vi gerne med svar på dine spørgsmål eller med en udtrapningsplan.

Der gælder specielle regler for depotmedicin.

Når din medicin ikke fås i den dosisstørrelse, som du har behov for, findes der flere muligheder for at dele den, så du kan trappe ned i de doser, du ønsker.

Nogle medicintyper fås som kapsler med små kugler indeni. Alt afhængig af din medicintype, er antallet af kugler og størrelsen på dem meget forskellig.

 • Første gang du åbner kapslen, skal du hælde kuglerne forsigtigt ud på bordet og gå i gang med det store tællearbejde. Du kan ikke være sikker på, at der er det samme antal kugler i hver kapsel. Du kan derfor med fordel åbne flere kapsler, tælle kuglerne i dem alle og lave et gennemsnit derudfra
 • Når du har talt antallet af kugler op og har et gennemsnitligt tal, skal du beregne, hvor mange kugler du skal tage væk for at udtrappe med den  procentdel, du har bestemt dig for
 • Du får fx 75 mg Venlafaxin og vil udtrappe med 10 % ved første dosisreduktion
 • Du har talt dig frem til, at der i gennemsnit er 50 kugler pr kapsel (tænkt eksempel, der kan være færre eller flere)
 • Du skal derfor fjerne 5 kugler, som svarer til 10 % af de 75 mg og smide dem væk
 • Du kan vælge at putte de resterende kugler tilbage i kapslen og lukke den eller du kan indtage kuglerne, som de er sammen med et glas vand
 • Hvis ikke det gav dig nogle symptomer, kan du prøve at fjerne yderligere 5 kugler = 10 kugler i alt, når du laver næste dosisreduktion 3-6 uger senere
 • Hvis 5 kugler er for stor en dosisreduktion ad gangen, så forsøg fx med 3 kugler i stedet
 • Når du nærmer dig afslutningen på din udtrapning, skal du måske nøjes med at fjerne 1 ekstra kugle ved hver dosisreduktion for at undgå alt for svære udtrapnings- og ophørssymptomer

Husk, der skal altid være plads til dosis- og intervalændringer undervejs i et udtrapningsforløb.

Hvis ikke du selv kan overskue processen, hjælper vi gerne med svar på dine spørgsmål eller med en udtrapningsplan.

Der gælder specielle regler for depotmedicin.

Når din medicin ikke fås i den dosisstørrelse, som du har behov for, findes der flere muligheder for at dele den, så du kan trappe ned i de doser, du ønsker.

Til vægtmetoden skal du bruge en bagevægt og sukker

 • Du får fx 7,5 mg Imozop og vil udtrappe med 10 % ved første dosisreduktion
 • Du vejer 20 gram sukker af på din bagevægt og knuser din pille eller åbner din kapsel og blander medicinen godt sammen med sukkeret
 • Herefter fjerner du 2 gram af sukkerblandingen, som svarer til 10 % og tager de resterende 18 gram sammen med et glas vand
 • Hvis ikke det gav dig nogle symptomer, kan du prøve at fjerne yderligere 2 gram = 4 gram i alt, når du laver næste dosisreduktion 3-6 uger senere
 • Hvis 2 gram er for stor en dosisreduktion ad gangen, så forsøg fx med 1 gram i stedet
 • Når du nærmer dig afslutningen på din udtrapning, skal du måske nøjes med at fjerne ½-1 gram ved hver dosisreduktion for at undgå alt for svære udtrapnings- og ophørssymptomer


Man kan indvende om metoden er præcis nok, fordi bagevægte er meget svingende i kvalitet og nøjagtighed. Det er ikke en helt præcis metode, men hvis du kan leve med nogle få unøjagtigheder, som der jo også er ved de andre metoder, er det en udmærket løsning.

Du kan også købe en digitalvægt, der måler meget nøjagtig ned i tusindedele, hvis du føler dig mest tryg ved, at det er meget præcist. Denne nøjagtighed er dog ikke nødvendig, det har kun en psykologisk betydning.

Hvis du gerne vil undgå at spise sukker, kan du fx bruge yoghurt i stedet.

Husk, der skal altid være plads til dosis- og intervalændringer undervejs i et udtrapningsforløb.

Hvis ikke du selv kan overskue processen, hjælper vi gerne med svar på dine spørgsmål eller med en udtrapningsplan.

Der gælder specielle regler for depotmedicin.

Når din medicin ikke fås i den dosisstørrelse, som du har behov for, findes der flere muligheder for at dele den, så du kan trappe ned i de doser, du ønsker.

Til væskemetoden skal du bruge en 100 ml engangssprøjte fra apoteket og glas med låg. Det kan bare være tomme marmeladeglas.

 • Du får fx 3 x 0,25 mg Alprazolam og vil udtrappe med 10 % ved første dosisreduktion
 • Du starter med at tage 100 ml vand op i sprøjten og trykke det ud i et glas
 • Så knuser du dine piller eller åbner kapslerne, som du normalt vil tage på en hel dag og hælder indholdet over i glasset med vandet. Låget på og så ryster du godt, indtil du kan se, at medicinen er opløst
 • Så tager du sprøjten igen og suger 10 ml vand op – som er svarende til 10 % og sprøjter det ud i vasken
 • De sidste 90 ml der er tilbage i glasset, fordeler du i tre glas med låg, som du stiller i køleskabet Uanset hvor mange gange om dagen, du tager din medicin, er fremgangsmåden den samme. Du skal bare have et antal glas, der passer til antal indtagelser
 • Og så drikker du glassets indhold på samme tidspunkt, som du ville have taget pillen eller kapslen. Husk at ryste godt, inden du drikker indholdet
 • Skyl glasset, ryst det igen og drik vandet Så er du sikker på at få alle medicinrester med
 • Hvis ikke det gav dig nogle symptomer, kan du prøve en populær metode, som er forholdsvis nem at administrere:
 • Du skal tage 10 % af nuværende dosis, hver gang du skal lave endnu en dosisreduktion
 • Derfor tager du ved næste dosisreduktion 3-6 uger senere,10 % af de 90 ml der er tilbage – det svarer til 9 ml  – og fjerner sammen med de foregående 10 ml = i alt 19 ml
 • Og ved næste reduktion 3-6 uger senere tager du 10 % af de 81 ml der er tilbage – det svarer til 8 ml – og fjerner sammen med de foregående 19 ml = i alt 27 ml osv.
 • Når du nærmer dig afslutningen på din udtrapning, skal du måske nøjes med at fjerne ½-1 ml ved hver dosisreduktion for at undgå alt for svære udtrapnings- og ophørssymptomer

Husk, der skal altid være plads til dosis- og intervalændringer undervejs i et udtrapningsforløb.

Hvis ikke du selv kan overskue processen, hjælper vi gerne med svar på dine spørgsmål eller med en udtrapningsplan.

Der gælder specielle regler for depotmedicin.

Når du skal udtrappe din medicin, er det en fordel, hvis medicinen fås i en mindre dosering, så du slipper for at dele medicinen.

Det kan du fx med Pregabalin (og mange andre præparater).

 • Gå ind på pro.medicin.dk og indtast Pregabalin (eller dit præparatnavn) i søgefeltet. Vælg hvilket firma din medicin kommer fra og tryk på det
 • Nu scroller du langt ned på siden til foto og identifikation
 • Her kan du se, hvilke størrelser din medicin kan fås i
 • Du får fx 300 mg Pregabalin og vil udtrappe med 10 %, men det kan være svært at ramme helt nøjagtig uden at skulle dele medicinen
 • Pregabalin fås i 25 mg, så hvis du gerne vil undgå at skulle dele din medicin, så kan du fjerne 25 mg ad gangen. Det svarer i det her tilfælde til godt 8 % reduktion hver gang.
 • Fordelen ved denne metode er, at du slipper for at skulle dele din medicin og de små unøjagtigheder, det medfører
 • Ulempen ved denne metode er, at du fjerner 8 % hver gang, og det kan være svært for mange, især når de nærmer sig afslutningen på udtrapningen
 • Hvis du kan mærke, at symptomerne bliver for voldsomme, kan du altid skifte metode og dele din medicin på de sidste trin i din udtrapning for at undgå alt for svære udtrapnings- og ophørssymptomer

Husk, der skal altid være plads til dosis- og intervalændringer undervejs i et udtrapningsforløb.

Hvis ikke du selv kan overskue processen, hjælper vi gerne med svar på dine spørgsmål eller med en udtrapningsplan.

Der gælder specielle regler for depotmedicin.