Om os

Værdier

 • Vi kerer os, har tid til at lytte og giver tid til, at helingsprocessen tager den tid den tager
 • Tillid, tålmodighed og tolerance går hånd i hånd med omhu, omsorg og overskud
 • Vi opfordrer ikke til at stoppe med medicin, men hjælper i processen, når mennesker af den ene eller anden årsag skal eller vil udtrappe
 • Vi har stor respekt for det enkelte menneskes proces, da udtrapninger er meget individuelle og menneskers reaktioner forskellige
 • Vi dømmer ikke, hvis nogle ønsker at blive på deres medicin eller vælger at starte op på medicin igen
 • Vi passer på vores frivillige ved at klæde dem fagligt på, så de er rustet til de udfordringer, de kan møde i rådgivningen og gennem tæt kontakt og flere årlige fællesmøder

Formål

 • Hjælpe brugere af sove-, beroligende, stærkt smertestillende og antipsykotisk medicin, antidepressiva samt antiepileptika, som ofte bruges mod angst eller abstinenser, med ned- og udtrapning og eventuelle senfølger
 • Sætte fokus på andre muligheder end medicin
 • Oplyse mennesker om konsekvenserne ved receptpligtig vanedannende medicin – bivirkninger, abstinenser/ophørssymptomer, fysisk og psykisk afhængighed og senfølger
 • Hjælpe pårørende med støttende og oplysende samtaler
 • Samarbejde med almenpraktiserende læger, misbrugscentre og psykiatrien, der ikke har den nødvendige tid og viden om ned- og udtrapning
 • Undervise og informere relevante faggrupper om ned- og udtrapning af receptpligtig vanedannende medicin

Kerneydelser/mission

Telefonrådgivning:

 • Rådgivning om receptpligtig vanedannende medicin (benzodiazepiner, sovemedicin, antidepressiva, antipsykotisk, antiepileptika som bruges mod angst samt stærkt smertestillende medicin)
 • Vejledning i udtrapning
 • Udarbejdelse af udtrapningsplaner
 • Håndtering af abstinenser
 • Rådgivning om andre muligheder – fx støttegruppe eller andre rådgivninger
 • Fokus på egne kompetencer – babysteps
 • Muligheder LIGE nu – slip fortiden og fremtiden
 • Tildeling af fast kontaktperson ved gentagende henvendelser
 • Hjælpe pårørende med støttende og oplysende samtaler
 • Aflaste almenpraktiserende læger, misbrugscentre og psykiatrien, der ikke har den nødvendige tid til de mange, lange og svære samtaler med brugerne eller den nødvendige viden til at lave udtrapningsplaner

Oplæg/undervisning til sundhedspersonale:

 • Information om problemerne ved brug af receptpligtig vanedannende medicin
 • Fokus på abstinenser og senfølger – forløbsbeskrivelse
 • Vejledning i hensigtsmæssige udtrapninger
 • Vejledning om udtrapning i praksis
 • Tilbud om samarbejde under udtrapning med støtte-samtaler og fx fast kontaktperson-ordning

Foredrag/temadage til brugere/pårørende/sundhedspersonale/andre interesserede:

 • Information om problemerne ved brug af receptpligtig vanedannende medicin
 • Fokus på abstinenser og senfølger – forløbsbeskrivelse
 • Vejledning i hensigtsmæssige udtrapninger
 • Vejledning om udtrapning i praksis
 • Tilbud om samarbejde under udtrapning med støttesamtaler og fx fast kontaktperson-ordning
 • Tilbud og information om støttegrupper til brugerne

Online og fysiske støttegrupper:

 • Støtte, vejledning, undervisning og sparring med rådgivere og ligesindede
 • Hjælp til selvhjælp
 • Mulighed for at danne fællesskaber med de andre i gruppen i privat regi
 • Aflastning for familie, venner og netværk
 • Mulighed for at blive set, mødt, forstået og lyttet til – det er umuligt for den der ikke har prøvet det på egen krop at sætte sig ind i problematikken og forstå omfanget af udfordringerne

Fællesskab i lukket Facebook støttegruppe

Kun for brugere som skal i gang med udtrapning, er i gang med udtrapning eller har senfølger efter en udtrapning: Lukket Facebook støttegruppe

 • Støtte og sparring med ligesindede
 • Rådgiverne svarer på spørgsmål løbende, hvis de bliver tagget
 • Rådgiverne blander sig kun i debatten, hvis der bliver givet forkerte eller direkte skadelige oplysninger
 • Eller hvis tonen bliver hård og uvenlig

Fast kontaktperson-ordning:

 • Støtte, vejledning, undervisning og sparring med den samme rådgiver, så brugeren ikke skal fortælle sin historie om og om igen
 • Rådgivning om medicin
 • Vejledning i udtrapning
 • Udarbejdelse af udtrapningsplaner
 • Håndtering af abstinenser
 • Rådgivning om andre muligheder – fx støttegruppe eller andre rådgivninger/sociale tilbud
 • Fokus på egne kompetencer – babysteps
 • Muligheder LIGE nu – slip fortiden og fremtiden
 • Aflastning for familie, venner og netværk
 • Mulighed for at blive set, mødt, forstået og lyttet til – det er umuligt for den der ikke har prøvet det på egen krop at sætte sig ind i problematikken og forstå omfanget af udfordringerne
 • Hjælp til selvhjælp

Kernekompetencer

 • Vores rådgivning består næsten udelukkende af mennesker, der selv har været igennem udfordrende udtrapningsforløb på forskellige medicintyper
 • Viden om medicintyperne fra intensiv undervisning og løbende opdatering fra kliniske farmaceuter, som er specialister indenfor dette område. Det betyder, at vi rent praktisk meget ofte laver udtrapningsplaner til vores brugere, som de tager med til egen læge eller i psykiatrien
 • Vi har et godt samarbejde med både læger, psykologer og psykiatere og ligesom vi har stor respekt for deres faglighed, har de også stor tiltro til vores viden og kompetencer
 • Vi er bredt repræsenteret med vores faglighed. Således har vi fx en socialrådgiver, en fagperson med lederstilling i socialpsykiatrien, en kommende socialpædagog og flere forskellige faggrupper af terapeuter, herunder bl.a. en kropsterapeut blandt vores frivillige. På den måde kan vi også trække på andet end vores personlige erfaringer
 • Men det er vores personlige erfaringer og vores store tillærte viden om receptpligtig vanedannende medicin, der er vores altoverskyggende kernekompetencer

Om os

 • Vi kerer os, har tid til at lytte og giver tid til, at helingsprocessen tager den tid den tager
 • Tillid, tålmodighed og tolerance går hånd i hånd med omhu, omsorg og overskud
 • Vi opfordrer ikke til at stoppe med medicin, men hjælper i processen, når mennesker af den ene eller anden årsag skal eller vil udtrappe
 • Vi har stor respekt for det enkelte menneskes proces, da udtrapninger er meget individuelle og menneskers reaktioner forskellige
 • Vi dømmer ikke, hvis nogle ønsker at blive på deres medicin eller vælger at starte op på medicin igen
 • Vi passer på vores frivillige ved at klæde dem fagligt på, så de er rustet til de udfordringer, de kan møde i rådgivningen og gennem tæt kontakt og flere årlige fællesmøder.
 • Hjælpe brugere af sove-, beroligende og antipsykotisk medicin, antidepressiva samt antiepileptika, som ofte bruges mod angst eller abstinenser, med ned- og udtrapning og eventuelle senfølger
 • Sætte fokus på andre muligheder end medicin
 • Oplyse mennesker om konsekvenserne ved receptpligtige psykofarmaka – bivirkninger, abstinenser, fysisk og psykisk afhængighed og senfølger
 • Hjælpe pårørende med støttende og oplysende samtaler
 • Samarbejde med almenpraktiserende læger, misbrugscentre og psykiatrien, der ikke har den nødvendige tid og viden om ned- og udtrapning
 • Undervise og informere relevante faggrupper om ned- og udtrapning af ovennævnte typer psykofarmaka.
 • Rådgivning om medicin (benzodiazepiner, sovemedicin, antidepressiva, antipsykotisk og medicin mod nervesmerter, som bruges mod angst)
 • Vejledning i udtrapning
 • Udarbejdelse af udtrapningsplaner
 • Håndtering af abstinenser
 • Rådgivning om andre muligheder – fx støttegruppe eller andre rådgivninger
 • Fokus på egne kompetencer – babysteps
 • Muligheder LIGE nu – slip fortiden og fremtiden
 • Tildeling af fast kontaktperson ved gentagende henvendelser
 • Hjælpe pårørende med støttende og oplysende samtaler
 • Aflaste almenpraktiserende læger, misbrugscentre og psykiatrien, der ikke har den nødvendige tid til de mange, lange og svære samtaler med brugerne eller den nødvendige viden til at lave nedtrapningsplaner.
 • Støtte, vejledning, undervisning og sparring med rådgivere og ligesindede
 • Hjælp til selvhjælp
 • Mulighed for at danne fællesskaber med de andre i gruppen i privat regi
 • Aflastning for familie, venner og netværk
 • Mulighed for at blive set, mødt, forstået og lyttet til – det er umuligt for den der ikke har prøvet det på egen krop at sætte sig ind i problematikken og forstå omfanget af udfordringerne.

Kun for brugere som skal i gang med udtrapning, er i gang med udtrapning eller har senfølger efter en udtrapning: Lukket Facebook støttegruppe

 • Støtte og sparring med ligesindede
 • Rådgiverne svarer på spørgsmål løbende, hvis de bliver tagget
 • Rådgiverne blander sig kun i debatten, hvis der bliver givet forkerte eller direkte skadelige oplysninger
 • Eller hvis tonen bliver hård og uvenlig.
 • Støtte, vejledning, undervisning og sparring med den samme rådgiver, så brugeren ikke skal fortælle sin historie om og om igen
 • Rådgivning om medicin
 • Vejledning i udtrapning
 • Udarbejdelse af udtrapningsplaner
 • Håndtering af abstinenser
 • Rådgivning om andre muligheder – fx støttegruppe eller andre rådgivninger/sociale tilbud
 • Fokus på egne kompetencer – babysteps
 • Muligheder LIGE nu – slip fortiden og fremtiden
 • Aflastning for familie, venner og netværk
 • Mulighed for at blive set, mødt, forstået og lyttet til – det er umuligt for den der ikke har prøvet det på egen krop at sætte sig ind i problematikken og forstå omfanget af udfordringerne
 • Hjælp til selvhjælp.
 • Information om den vanedannende effekt af psykofarmaka
 • Fokus på abstinenser og senfølger – forløbsbeskrivelse
 • Vejledning i hensigtsmæssige udtrapninger
 • Vejledning om udtrapning i praksis
 • Tilbud om samarbejde under udtrapning med støtte-samtaler og fx fast kontaktperson-ordning.

Til brugere/pårørende/sundhedspersonale/andre interesserede:

 • Information om den vanedannende effekt af psykofarmaka
 • Fokus på abstinenser og senfølger – forløbsbeskrivelse
 • Vejledning i hensigtsmæssige udtrapninger
 • Vejledning om udtrapning i praksis
 • Tilbud om samarbejde under udtrapning med støttesamtaler og fx fast kontaktperson-ordning
 • Tilbud og information om støttegrupper til brugerne.
 • Vores rådgivning består næsten udelukkende af peers, altså mennesker der selv har været igennem udfordrende udtrapningsforløb på forskellige medicintyper
 • Viden om medicintyperne fra intensiv undervisning og løbende opdatering fra kliniske farmaceuter, som er specialister indenfor dette område. Det betyder, at vi rent praktisk meget ofte laver udtrapningsplaner til vores brugere, som de tager med til egen læge eller i psykiatrien
 • Vi har et godt samarbejde med både læger, psykologer og psykiatere og ligesom vi har stor respekt for deres faglighed, har de også stor tiltro til vores viden og kompetencer
 • Vi er bredt repræsenteret med vores faglighed. Således har vi fx en socialrådgiver, en fagperson med lederstilling i socialpsykiatrien, en kommende socialpædagog og flere forskellige faggrupper af terapeuter, herunder bl.a. en kropsterapeut blandt vores frivillige. På den måde kan vi også trække på andet end vores personlige erfaringer
 • Men det er vores personlige erfaringer og vores store tillærte viden om disse typer psykofarmaka der er vores altoverskyggende kernekompetencer. Og det er den viden brugere af psykofarmaka og fagpersonale efterspørger.