Aktiviteter

Hos MedicinRådgivningen kan du få støtte til din udtrapning på flere måder, så du kan finde den form, der passer bedst til dig.

Telefonrådgivning

Vi har en anonym og gratis telefonrådgivning.

Åbningstider

Mandag og onsdag kl 10-12
Torsdag kl 18-20
Ring til os på 70 26 25 10
Hvis det er udenfor åbningstid, kan du trykke 1 for at blive ringet op eller trykke 2 og lægge en besked.

Online-støttegrupper

 I vores støttegrupper kan du få råd og vejledning, undervisning i symptomhåndtering og sparring med rådgivere og andre i samme situation som dig. 

Hjælp til selvhjælp

Dette er ment som hjælp til selvhjælp, så du bliver bedre rustet til at klare hverdagen i de svære perioder.

Du får ligeledes mulighed for at danne fællesskaber med de andre, evt også udenfor gruppen i privat regi. Støttegruppen fungerer også som en aflastning for familie, venner og netværk. Mange i udtrapning er meget bevidste om, hvor krævende de kan være, og at det kan slide på dem, som står dem nær.

I gruppen har du mulighed for at blive set, mødt, forstået og lyttet til. Ring på 70 26 25 10 og snak med en rådgiver, hvis du gerne vil med i en online støttegruppe.

Fællesskab i lukket Facebook-gruppe

I vores Facebook-støttegruppe får du støtte og sparring med andre i samme situation.

 

En venlig tone

De tilknyttede rådgivere svarer også gerne på dine spørgsmål vedr. udtrapning, symptomer mm hvis de bliver tagget. Ellers blander rådgiverne sig oftest kun i debatten, hvis der bliver givet forkerte, misvisende og direkte skadelige oplysninger/råd eller hvis tonen bliver hård eller uvenlig.

Gå på Facebook, søg på ‘Støttegruppe MedicinRådgivningen – Støtte til udtrapning’ og svar på tre korte spørgsmål, så lukker vores administrator dig ind i gruppen.

Fast kontaktpersonordning

Du har mulighed for at få en fast kontaktperson i rådgivningen, så du ikke altid skal starte forfra med at fortælle din historie.
Ring på
70 26 25 10 og snak med en rådgiver om, hvordan du kan få en fast kontaktperson.

Direkte kontakt med din egen rådgiver

Med denne ordning kan du komme i direkte kontakt med din kontaktperson, når du har det svært. Det er brugeren og kontaktpersonen der indbyrdes aftaler det videre forløb Nogle brugere ønsker faste tidspunkter at ringe på. Andre har mere brug for at kunne sende en besked, lige når de har brug for det. 

Fysisk møde

Du har også mulighed for at mødes ansigt til ansigt med en rådgiver.

Aftal et møde

Ring på 70 26 25 10 og aftal et tidspunkt for et møde.

Vi har vores kontor i hjertet af Aarhus, Sønder Allé 33, lige overfor busterminalen.
Du er også velkommen som pårørende eller sundhedspersonale, hvis du har spørgsmål eller udfordringer, du gerne vil vende med os.